Verwerking Lisianthus

In samenspraak met de klant hebben we een totaal oplossing gerealiseerd voor het verwerken van Lisianthus. Via de T512 padunit worden de bloemen van de oogstplek ondergronds getransporteerd naar de verwerkingsruimte. Hier worden de bloemen vervolgens met de T4127 verwerkingslijn verwerkt tot bossen. Op verzoek van klant worden de bossen na verwerking manueel gehoest en in veiling fust gezet. Deze manuele verwerking gebeurd op 4 verwerkingsplaatsen. De fusten worden volledig geautomatiseerd al naar gelang behoefte aangeboden op de verwerkingsplaats. Nadat de fust is gevuld wordt deze volledig geautomatiseerd afgevoerd naar een van de bufferbanden. Enkel plaatsen van stapels lege fusten en het afvoeren van gevulde fusten dienen handmatig te worden uitgevoerd, alle overige handelingen worden geheel automatisch uitgevoerd. Naast een aanzienlijke arbeidsbesparing heeft dit systeem geleid tot een hogere eindkwaliteit en een optimale uniformiteit van het product.